Polityka Prywatności

1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: https://polskieforumprofilaktyki.edu.pl.

2. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Polskie Forum Profilaktyki z siedzibą przy ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków, tel/fax: (12) 614 25 90, e-mail: [email protected].

3. Cel przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • Realizacji zamówień składanych w sklepie internetowym,
 • Obsługi zapytań i reklamacji,
 • Realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

4. Podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 • niezbędność przetwarzania do wykonania umowy sprzedaży,
 • zgoda wyrażona przez Użytkownika,
 • przepisy prawa nakładające na Administratora obowiązek przetwarzania danych.

5. Odbiorcy danych

Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane dostawcom usług, z których korzysta Administrator, np. w zakresie obsługi systemów informatycznych, obsługi płatności czy realizacji zamówień.

6. Prawa osób, których dane dotyczą

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania swoich danych,
 • żądania usunięcia danych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia sprzeciwu,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

7. Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa.

8. Postanowienia końcowe

Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Polityce Prywatności. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie internetowej sklepu.