Sprawozdania z działalności PFP

  • Sprawozdanie z Jubileuszowego Spotkania Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia - 03.12.2010
  • Sprawozdanie z VI Walnego Zebrania Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia - 03.12.2010
  • Sprawozdanie z V Walnego Zebrania Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia - 05.06.2009
  • Sprawozdanie z IV Walnego Zebrania Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia - 18.10.2008
  • Sprawozdanie z III Walnego Zebrania Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia - 10.05.2007
  • Sprawozdanie z II Walnego Zebrania Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia - 09.06.2006
  • Sprawozdanie z III Spotkania Rady Redakcyjnej PFP - 16.12.2005
  • Sprawozdanie z I Walnego Zebrania PFP - Katowice, 24.09.2005
  • Sprawozdanie z II Spotkania Rady Redakcyjnej PFP - 17.06.2005
  • Sprawozdanie ze Spotkania Założycielskiego PFP - Kraków, 04.03.2005