Partnerzy Polskiego Forum Profilaktyki

 • Partnerem PFP może zostać: Towarzystwo Naukowe, Instytucja lub osoba prywatna zajmujące się epidemiologią i profilaktyką chorób układu krążenia oraz propagowaniem ich zasad w społeczeństwie.

  Partner PFP ma prawo do:

  • używania tytułu Partnera Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia
  • zgłaszania uwag dotyczących Wytycznych Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia
  • podejmowania inicjatyw dotyczących propagowania profilaktyki chorób układu krążenia zgodnie z Regulaminem PFP

  W celu zgłoszenia chęci zostania Partnerem Polskiego Forum Profilaktyki należy wypełnić Deklarację Partnerską (plik do pobrania) i wysłać na adres [email protected]. Decyzja dotycząca nadania tytułu Partnera PFP będzie podjęta podczas Walnego Zebrania Członków PFP.

  Poniżej przedstawiamy na bieżąco aktualizowaną listę Partnerów Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia.

  1. Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca American Heart of Poland Sp. z o.o
   ul. Sanatoryjna 7, 43-450 Ustroń
  2. Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy "ATTIS" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
   ul. Gorczewska 89, 01-401 Warszawa
  3. Caritas Archidiecezji Krakowskiej
   ul. Bronowicka 78, 30-091 Kraków
  4. Correct Line - Centrum Dietetyki i Edukacji Żywieniowej
   ul. Tyszkiewicza 14/24, Warszawa
  5. Czasopismo Lekarz Rodzinny
   ul. Narutowicza 94/15, 90-139 Łodź
  6. Dyrektor Programu CINDI - WHO Polska -prof. dr hab. med. Wojciech Drygas
   ul. Żeligowskiego 7/9, 90-752 Łodź
  7. Dziekan Wydziału Farmaceutycznego, Akademia Medyczna im. Piastow Śląskich we Wrocławiu
   prof. dr hab. med. Kazimierz Gąsiorowski

   pl. Nankiera 1, 50-140 Wrocław
  8. Dziekan Wydziału Opieki i Oświaty Zdrowotnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
   prof. dr hab. med. Zbigniew Gąsior

   ul. Medykow 12, 40-752 Katowice
  9. Flora. Pokochaj Swoje Serce
   ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa
  10. Fundacja Instytut Aterotrombozy
   ul. Sienna 93/4, Warszawa
  11. Gazeta Kuracjusza Miesięcznik Sanitarno-Uzdrowiskowy
   ul. Czepca 18, 30-094 Kraków
  12. Grupa Robocza ds. Zespołu Metabolicznego, Polskie Towarzystwo Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Immunologii,
   al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa
  13. Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka", Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Immunologii
   Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa
  14. Instytut Żywności i Żywienia
   ul. Powsińska 61/63, 02-903 Warszawa
  15. Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
   Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa
  16. Instytut Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie
   • I Klinika Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego
   • II Klinika Kardiologii
   • Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii
   • Klinika Chorób Serca i Naczyń
   • Klinika Choroby Wieńcowej
   • Klinika Elektrokardiologii
   • Zakład Hemodynamiki i Angiokardiografii
    ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków
  17. Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia
   Stefana Kardynała Wyszyńskiego ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa
  18. Instytut Witalności "Żywienie i Dietetyka"
   ul. Rejonowa 5a/8, 02-441 Warszawa
  19. Katedra i Zakład Bromatologii Akademii Medycznej we Wrocławiu
   pl. Nankiera 1, 50-140 Wrocław
  20. Klinika Chorob Wewnętrznych i Medycyny Wsi, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
   ul. Skarbowa 1, 31-121 Kraków
  21. Klinika Kardiologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
   ul. Grenadierow 51/59, 04-073 Warszawa
  22. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
   ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków
  23. Medycyna Praktyczna
   ul. Krakowska 41, 31-066 Kraków
  24. Miesięcznik Terapia
   ul. Księcia Janusza 64, 01-452 Warszawa
  25. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZWM-Malinka" w Opolu
   ul. Szarych Szeregow 72, 45-286 Opole
  26. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Poradnia Rodzinna"
   ul. Petera 3, Tomaszow Lubelski
  27. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Remedis Sp. z o.o w Toruniu
   Plac 18 Stycznia 4, 87-100 Toruń
  28. Oficyna Wydawnicza "Medicus"
   ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków
  29. Ośrodek Koordynacyjny Programu Prewencji Cukrzycy typu 2 i Miażdżycy - Katedra i Klinika Endokrynologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
   ul. Kopernika 17, 31-501 Kraków
  30. Ośrodek Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka w Gdańsku
   ul. Kołobrzeska 61, 80-397 Gdańsk
  31. Polska Sieć Medyczna
   ul. Krasińskiego 7, 43-331 Dankowice
  32. Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością
   ul. Medykow 18, 40-752 Katowice Ligota
  33. Polskie Towarzystwo Dietetyki
   os. Teatralne 4A, 31-954 Kraków
  34. Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgow
   ul. Grabiszyńska 105, 53-439 Wrocław
  35. Polskie Towarzystwo Lekarskie
   Al. Ujazdowskie 22, 00-478 Warszawa
  36. Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne
   ul. Marszałkowska 24, 00-576 Warszawa
  37. Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej
   ul. Syrokomli 1, 51-141 Wrocław
  38. Poradnia Kardiologiczna Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny
   ul. Marszałkowska 24, 00-780 Warszawa
  39. Rada Programu POLKARD (Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorob Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2003-2005) - Przewodniczący prof. dr hab. med. Grzegorz Opolski
   ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa
  40. Stowarzyszenie Dziennikarski Klub Promocji Zdrowia
   ul. Foksal 3/5, 00-366 Warszawa
  41. Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanowku
   ul. Sanatoryjna 34, Kolanowko, 64-600 Oborniki
  42. Śląskie Centrum Rehabilitacji
   ul. Zdrojowa 6, 43-450 Ustroń
  43. Termedia sp. z o.o.
   ul. Wenedow 9/1, 61-614 Poznań
  44. Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 im. Marii Konopnickiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
   ul. Sporna 36/50, 91-738 Łodź
  45. Wojewodzki Ośrodek Medycyny Pracy
   ul. Warszawska 42, 40-008 Katowice
  46. Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie
   ul. Szaserow 128, 00-909 Warszawa
  47. Wydawnictwo Via Medica sp. z o.o.
   ul. Świętokrzyska 73, 80-180 Gdańsk
  48. Zakład Profilaktyki Chorob Układu Krążenia Instytut Zdrowia Publicznego Wydział Nauk o Zdrowiu Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach
   ul. IX Wiekow Kielc 19, 25-317 Kielce
  49. Zespoł Badaczy EURO-ACTION - Polska (Europejskiego Projektu na Rzecz Podniesienia Standardow Kardiologii Prewencyjnej)
   ul. Kopernika 17, 31-501 Kraków
  50. Zespoł Poradni Specjalistycznych Instytutu Kardiologii w Warszawie
   ul. Niemodlińska 33, 04-635 Warszawa
  51. lek. med. Mariusz Kret, Tarnow
  52. lek. med. Krzysztof Świątek-Brzeziński, Gdańsk
  53. prof. dr hab. med. Władysław Witczak, Lublin
  54. lek. med. Paweł Rajewski, Bydgoszcz
  55. dr med. Piotr Warakomski, Bytom
  56. dr farm. Rafał Ilow, Wrocław