Koordynator PFP

  • Koordynatorem PFP zostaje (w dniu 1 stycznia na okres roku) Prezes lub Przedstawiciel Towarzystwa Naukowego przygotowującego w danym roku Walne Zebranie PFP.

    Zgodnie z Regulaminem PFP funkcję koordynatora Forum na rok 2024 objął prof. dr hab. n. med. Jacek Sieradzki - Polskie Towarzystwo Diabeologiczne