Grupy robocze

 • Zespoły ds. Opracowania Wytycznych Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia:

  1. Zespół ds. Opracowania Zaleceń dla Lekarzy Rodzinnych:
   • dr med. M. Godycki-Ćwirko - Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce
   • dr med. Adam Windak - Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce
   • dr hab. med. A. Pająk - Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
   • dr med. E. Kozek - Polskie Towarzystwo Diabetologiczne
   • prof. dr hab. med. T. Grodzicki - Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego
   • dr hab. med. A. Undas - Towarzystwo Internistów Polskich
  2. Zespół ds. Opracowania Zaleceń dla Dzieci, Młodzieży oraz ich Opiekunów i Nauczycieli:
   • prof. dr hab. farm. M. Naruszewicz - Polskie Towarzystwo Badań nad Miażdżycą
   • prof. dr hab. med. Jerzy Stańczyk - Polskie Towarzystwo Pediatryczne
  3. Zespół ds. Opracowania Zaleceń dla Specjalistycznej Opieki Neurologicznej:
   • prof. dr hab. med. G. Opala - Polskie Towarzystwo Neurologiczne
  4. Zespół ds. Opracowania Zaleceń dla Specjalistycznej Opieki Kardiologicznej:
   • dr hab. A. Pająk - Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
  5. Zespół Legislacyjny:
   • prof. dr hab. med. Grzegorz Opala - Polskie Towarzystwo Neurologiczne