Czynniki ryzyka chorób układu krążenia - czyli dlaczego zapadamy na choroby serca i naczyń ?

MODYFIKOWALNE - czyli wszystko w Twoich rękach


  Nadciśnienie tętnicze

Nadciśnienie tętnicze jest problemem społecznym. Choruje na nie około 33% dorosłych Polaków czyli ponad 10,5 mln osób. Blisko 30% z nich nie zdaje sobie sprawy z tego, że ma nadciśnienie tętnicze, a jedynie co piąty jest skutecznie leczony.
Czytaj więcej »


  Cholesterol

Zbyt wysokie stężenie cholesterolu dotyczy aż 61% dorosłych Polaków. Podstawą jego leczenia i profilaktyki jest zdrowy styl życia, a w szczególności odpowiednie odżywianie, aktywność fizyczna i normalizacja wagi ciała.
Czytaj więcej »  Cukrzyca

Cukrzyca (po łacinie diabetes mellitus) to choroba przewlekła, charakteryzująca się podwyższonym poziomem cukru (glukozy) we krwi, której przyczyną jest brak lub nieprawidłowe działanie insuliny.
Czytaj więcej »


  Palenie papierosów

Palenie tytoniu należy do kluczowych czynników determinujących rozwój licznych chorób sercowo-naczyniowych, układu oddechowego oraz pokarmowego, a także wielu nowotworów złośliwych. Około 50% osób palących umiera z powodu chorób odtytoniowych, czyli spowodowanych paleniem tytoniu.
Czytaj więcej »


  Nadwaga i otyłość

Otyłość dotyczy co piątego Polaka. Jest chorobą przewlekłą polegającą na nadmiernym nagromadzeniu tkanki tłuszczowej w organizmie wskutek dodatniego bilansu energetycznego (czyli spożywania zbyt dużej ilości kalorii w stosunku do wykonywanej aktywności fizycznej), konsekwencją czego jest rozwój jej powikłań.
Czytaj więcej »


  Mała aktywność fizyczna

Mała aktywność fizyczna wiąże się z większym ryzykiem zgonu i wielu chorób. Siedzący tryb życia dotyczy ponad połowy dorosłych Polaków i coraz więcej dzieci i młodzieży - zbyt małą aktywność fizyczną wykonuje co druga dziewczynka i co trzeci chłopiec.
Czytaj więcej »  Nieprawidłowe odżywianie

Nieprawidłowe żywienie jest jednym z podstawowych czynników ryzyka predysponujących do rozwoju chorób sercowo-naczyniowych, a poprawa zwyczajów żywieniowych odgrywa zasadniczą rolę w prewencji tych chorób
Czytaj więcej »  Alkohol

Przewlekłe spożywanie nadmiernych ilości alkoholu prowadzi między innymi do poważnych zaburzeń układu krążenia, zwiększa umieralność i jest związane z występowaniem wielu problemów społecznych.
Czytaj więcej »  Stres

Stres związany z życiem rodzinnym czy wykonywaną pracą jest jednym z psychospołecznych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych i może być także przeszkodą w stosowaniu się do zaleceń lekarskich.
Czytaj więcej »


  Zespół metaboliczny

Zespół metaboliczny to współwystępowanie wielu wzajemnie powiązanych czynników ryzyka, które zwiększają ryzyko rozwoju chorób sercowo-naczyniowych oraz cukrzycy typu 2..
Czytaj więcej »
NIEMODYFIKOWALNE - czyli takie, na które nic nie poradzisz:

Wiek - Mężczyźni > 55 rż.; Kobiety > 65 rż.
Płeć - Męska
Choroby układu krążenia w rodzinie: Zawał serca, nagły zgon lub udar mózgu:
- u ojca lub brata przed 55 rokiem życia,
- u siostry lub matki przed 65 rokiem życia