Członkowie Polskiego Forum Profilaktyki

 • Członkowie Honorowi

  prof. dr hab. med. Michał Tendera Prezes ESC
  prof. dr hab. med. Adam Torbicki - Prezes PTK, Koordynator PFP (2005)
  prof. dr hab. med. Jacek Musiał - Prezes TIP, Koordynator PFP (2006)
  prof. dr hab. med. Jacek Sieradzki - Prezes PTD, Koordynator PFP (2007)
  prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki - Prezes PTNT, Koordynator PFP (2008)
  prof. dr hab. med. Adam Windak - Prezes KLRwP, Koordynator PFP (2009)
  prof. dr hab. med. Tomasz Guzik - Prezes TIP, Koordynator PFP (2010)
  prof. dr hab. med. Jerzy Stańczyk - Prezes PTP, Koordynator PFP (2011)

  Koordynator Polskiego Forum Profilaktyki

  prof. dr hab. n. med. Jacek Sieradzki

  Aktualnie działający Prezesi oraz Prezesi Elekci Towarzystw Naukowych

  1. Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
   prof. dr hab. med. Andrzej Rynkiewicz - Prezes
   prof. dr hab. med. Waldemar Banasiak - Prezes Elekt
  2. Towarzystwa Internistów Polskich
   prof. dr hab. med. Eugeniusz Kucharz - Prezes
   prof. dr hab. med. Jacek Musiał - Prezes Elekt
  3. Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego
   prof dr hab. med. Władysław Grzeszczak - Prezes
  4. Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego
   prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki - Prezes
   prof. dr hab. med. Zbigniew Gaciong - Prezes Elekt
  5. Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą
   prof. dr hab. farm. Marek Naruszewicz - Prezes
  6. Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
   prof. dr hab. med. Alicja Chybicka - Prezes
  7. Polskiego Towarzystwa Neurologicznego
   prof. dr hab. med. Grzegorz Opala - Prezes
   prof. dr hab. med. Krzysztof Selmaj - Prezes Elekt
  8. Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce
   dr med. Adam Windak - Prezes

  Przewodniczący Rady Redakcyjnej Polskiego Forum Profilaktyki

  prof. dr hab. med. Piotr Podolec

  Sekretarz Rady Redakcyjnej Polskiego Forum Profilaktyki

  dr n. med. Grzegorz Kopeć