Czynniki ryzyka chorób układu krążenia

  Cukrzyca

 •   Co to jest cukrzyca ?
  • Cukrzyca (po łacinie diabetes mellitus) to choroba przewlekła, charakteryzująca się podwyższonym poziomem cukru (glukozy) we krwi, której przyczyną jest brak lub nieprawidłowe działanie insuliny.
  • Insulina jest hormonem produkowanym w trzustce. Dzięki insulinie komórki ciała mogą wykorzystywać cukry i tłuszcze dostarczane w pokarmie i przetwarzać je na energię niezbędną do spełniania wszystkich funkcji organizmu.
  • Brak lub niedobór insuliny powoduje, że komórki ciała nie potrafią zużywać glukozy, dlatego jej poziom we krwi rośnie.
 •   Jakie są typy cukrzycy ?
  • Cukrzyca typu 1 - występuje najczęściej w młodym wieku i wywołana jest uszkodzeniem komórek trzustki produkujących insulinę. Stanowi 5% wszystkich przypadków cukrzycy.
   Obecnie nie znamy sposobów zapobiegania cukrzycy typu 1.
  • Cukrzyca typu 2 - występuje najczęściej u otyłych osób zwykle w wieku dojrzałym.
   Charakteryzuje się zmniejszoną wrażliwością komórek ciała na insulinę. Mimo że organizm wytwarza coraz większe ilości insuliny są one niewystarczające dla organizmu. W późniejszym okresie choroby dochodzi do wyczerpania zapasów insuliny.
  • Cukrzyca typu 2 stanowi 95% przypadków cukrzycy.
 •   Jak często występuje cukrzyca ?
  • Liczba osób chorujących na cukrzycę na świecie zwiększa się.
  • Na cukrzycę choruje prawie 7% dorosłych Polaków, a nieprawidłowa glikemia na czczo (podwyższony poziom glukozy) występuję u około 16%
 •   Jakie są przyczyny występowania cukrzycy typu 2 ?
  • Najważniejsze przyczyny cukrzycy typu 2 to:
   - nadwaga i otyłość, szczególnie typu brzusznego
   - brak aktywności fizycznej
   - dieta o wysokiej zawartości kalorii
  • Pewną rolę odgrywają także czynniki dziedziczne:
   - gdy jedno z rodziców choruje na cukrzycę typu 2 ryzyko wystąpienia cukrzycy u dziecka wynosi 40%
   - gdy oboje z rodziców chorują na cukrzycę typu 2 ryzyko wystąpienia cukrzycy u dziecka wzrasta do ponad 50%
 •   Jakie jest prawidłowe stężenie cukru we krwi ?
  • Stężenie cukru we krwi nazywane jest inaczej poziomem glukozy we krwi lub glikemią.
  • Prawidłowy poziom cukru we krwi na czczo wynosi:
   < 100 mg/dl (5,6 mmol/l)
  • W różnych laboratoriach stosuje się inne jednostki do określenia stężenia cukru:
   - mg/dl (czytaj miligram na decylitr) = mg% (miligram %)
     lub
   - mmol/l – milimol na litr
  • Za pomocą niżej przedstawionego wzoru można łatwo przeliczyć stężenie cukru z jednych jednostek na drugie: mmol/l = mg/dl/18
 •   Jak należy przygotować się do badania stężenia cukru we krwi ?
  • Badanie stężenia cukru we krwi na czczo - badanie wykonuje się co najmniej 6 godzin od spożycia ostatniego posiłku.
  • Badanie stężenia cukru podczas doustnego testu tolerancji glukozy - badanie wykonuje się na czczo, co najmniej 8 godzin od spożycia ostatniego posiłku oraz 2 godziny po obciążeniu glukozą.
  • Badanie to przebiega w następujących etapach:
   - pobranie krwi i oznaczenie glukozy na czczo
   - obciążenie glukozą - badany wypija 75 g glukozy rozpuszczonej w 250-300 ml wody w ciągu 5 minut
   - przez 2 godziny badany pozostaje w spoczynku w pozycji siedzącej
   - po 2 godzinach ponowne pobranie krwi i oznaczenie glukozy po obciążeniu
 •   Co oznaczają poszczególne wartości stężenia cukru we krwi ?
   Badanie Prawidłowy poziom< Stan przedcukrzycowy Cukrzyca
   Glikemia na czczo <100 mg%
   (5,6 mmol/l)
   100 - 125 mg%
   (5,6 - 6,9 mmol/l)
   nieprawidłowa
   glikemia na czczo
   ≥ 126 mg%
   (7,0 mmol/l)
   glikemia po 2 godz.
   doustnego testu tolerancji glukozy
   < 140 mg%
   (7,8 mmol/l)
   140 - 199 mg%
   (7,8 - 11,0 mmol/l)
   nieprawidłowa
   tolerancja glukozy
   ≥ 200 mg%
   (11,1 mmol/l)
 •   Co oznacza pojęcie stan przedcukrzycowy ?
  • Stan przedcukrzycowy - jest to stan wysokiego ryzyka rozwoju cukrzycy. Stan ten można rozpoznać za pomocą za pomocą jednego z wymienionych wcześniej testów tzn:
   - badania stężenia cukru we krwi na czczo
     lub
   - badania stężenia cukru podczas doustnego testu tolerancji glukozy
  • W zależności od zastosowanego testu lekarz rozpoznaje:
   - nieprawidłową glikemię na czczo
     lub
   - nieprawidłową tolerancję glukozy
  • Rozpoznanie stanu przedcukrzycowego oznacza konieczność zmiany stylu życia
 •   Kiedy należy podejrzewać cukrzycę ?
  • Następujące objawy wskazują na możliwość rozwoju cukrzycy:
  1. zwiększone pragnienie
  2. utrata masy ciała
  3. nawracające grzybicze zakażenia np. w okolicach narządów płciowych lub pojawienie się zmian ropnych na skórze
  4. apatia, osłabienie, senność
  5. zwiększona ilość oddawanego moczu
  6. w skrajnych przypadkach - wyczuwalny zapach acetonu w powietrzu wydychanym
 •   Czy konieczne jest oznaczanie stężenia cukru we krwi u osób u których nie występują objawy cukrzycy ?
  • Cukrzyca typu 2 przez długi okres nie daje o sobie znać.
  • Często pierwszym objawem jest stan zagrażający życiu taki jak zawał serca lub udar mózgu.
   Dlatego oznaczenia stężenia cukru powinny być wykonywane nawet u osób bez objawów, w celu wczesnego rozpoznania cukrzycy i podjęcia leczenia zanim dojdzie do groźnych powikłań.
  • Stężenie cukru we krwi należy wykonywać u wszystkich osób po 45 roku życia z częstością co 3 lata.
  • U pewnych osób oznaczenie stężenia cukru należy wykonywać niezależnie od wieku
   Należą tu:
  1. osoby z nadwagą lub otyłością BMI≥25 kg/m2 i/lub obwód pasa >80cm u kobiet lub >94cm u mężczyzn)
  2. osoby, których rodzice lub rodzeństwo chorują na cukrzycę
  3. osoby mało aktywne fizycznie
  4. osoby u których stwierdzono stan przedcukrzycowy
  5. kobiety, które przebyły cukrzycę ciężarnych
  6. kobiety, które urodziły dziecko o masie > 4 kg
  7. osoby z nadciśnieniem tętniczym
  8. osoby z nieprawidłowym poziomem HDL <40 mg/dl (<1mmol/l) lub podwyższonym stężeniem tri glicerydów >150 mg/dl (1,7 mmol/l)
  9. kobiety z zespołem policystycznych jajników
  10. osoby z chorobą układu krążenia
  11. osoby z mukowiscydozą (u osób w wieku > 10 lat)
  • U osób z normo¬glikemią badanie przesiewowe należy powtarzać nie rzadziej niż co 3 lata. U osób ze stanami przed¬cukrzycowymi zaleca się przeprowadzanie badań kontrolnych w kierunku cukrzycy co 12 miesięcy.
  • U każdego pacjenta po zawale serca (poza chorymi z uprzednio rozpoznaną cukrzycą) należy wykonać test obciążenia glukozą, ale nie wcześniej niż po 4-5 dniach po zawale.
 •   Dlaczego należy zapobiegać cukrzycy ?
  • Cukrzyca znacznie zwiększa ryzyko zachorowania i zgonu z powodu choroby niedokrwiennej serca i udaru mózgu.
  • Cukrzyca powoduje uszkodzenie naczyń krwionośnych co powoduje zaburzenia ukrwienia wielu narządów.
   Najczęściej uszkadza:
  1. serce - choroba niedokrwienna serca
  2. nerki - niewydolność nerek (nefropatia)
  3. oczy - upośledzenie widzenia
 •   Jak można zapobiegać cukrzycy i związanym z nią powikłaniom ?
  • Zapobieganie cukrzycy i jej powikłaniom to:
   przestrzeganie zasad zdrowego stylu życia a przede wszystkim:
  1. normalizacja masy ciała
  2. wzrost aktywności fizycznej
  3. prawidłowy sposób odżywiania
  • U osób z nadwagą lub otyłością i z nieprawidłową tolerancją glukozy regularna aktywność fizyczna i redukcja masy ciała o 5-10% zmniejszają ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2 o prawie 60%.
  • Okresowa kontrola stężenia cukru we krwi w celu wczesnego wykrycia stanu przedcukrzycowego lub cukrzycy.
 •   Jakie są docelowe wartości ciśnienia tętniczego, cholesterolu LDL i hemoglobiny glikowanej u chorego na cukrzycę typu 2 ?
  • Leczenie pacjenta z cukrzycą powinno być ukierunkowane na wszystkie główne czynniki ryzyka.
   Szczególnie ważne jest:
  1. normalizacja wagi ciała
  2. obniżenie ciśnienia tętniczego do wartości <140/85 mm Hg, a w niektórych przypadkach nawet do niższych wartości
  3. obniżenie stężenia cholesterolu LDL < 1,8 mmol/l (<70 mg/dl) lub < 2,5mmol/l (<100mg/dl) w zależności od ryzyka sercowo-naczyniowego
  4. utrzymywanie stężenia HbA1c ≤ 7%.
 •   Jak leczyć cukrzycę ?
  • leczenie powinno się odbywać pod nadzorem lekarza specjalizującego się w leczeniu cukrzycy
  • podstawą leczenia cukrzycy jest odpowiednia dieta oraz wysiłek fizyczny
  • w cukrzycy typu 2 początkowo zwykle wystarczające jest leczenie wyłącznie lekami doustnymi (tabletkami) w połączeniu z dietą
  • w cukrzycy typu 1 oraz w niektórych przypadkach cukrzycy typu 2 konieczne jest stosowanie insuliny