Czynniki ryzyka chorób układu krążenia

  Cholesterol

 •   Co to jest cholesterol ?
  • Cholesterol jest substancją tłuszczową niezbędną do budowy komórek organizmu. Służy do produkcji niektórych hormonów. Jest także niezbędny do syntezy witaminy D w organizmie.
  • Dwa podstawowe źródła cholesterolu w organizmie to:
   1. wątroba, która jest miejscem syntezy cholesterolu - dostarcza 3/4 całkowitej ilości cholesterolu
   2. żywność pochodzenia zwierzęcego - dostarcza 1/4 całkowitej ilości cholesterolu.
 •   Co oznaczają pojęcia "dobry i zły cholesterol" ?
  • Cholesterol krąży we krwi w postaci lipoprotein czyli cząstek zbudowanych z białek i tłuszczów.
  • Wyróżnia się dwie podstawowe odmiany lipoprotein różniące się między innymi gęstością i wielkością.
   Są to:
  1. lipoproteiny o dużej gęstości, określane w skrócie HDL (od angielskiej nazwy high density lipoprotein)
  2. lipoproteiny o małej gęstości, określone w skrócie LDL (od angielskiej nazwy low density lipoprotein).
  • Cholesterol wchodzący w skład lipoprotein HDL tzw. cholesterol HDL określany jest w języku potocznym jako "dobry cholesterol". Wynika to z ochronnego działania lipoprotein HDL na ścianę naczynia. Lipoproteiny te są małymi cząstkami, które łatwo przedostają się do ściany naczynia i bez trudu ją opuszczają zabierając po drodze nadmiar zgromadzonego tam cholesterolu.
  • Cholesterol wchodzący w skład lipoprotein LDL tzw. cholesterol LDL określany jest w języku potocznym jako "zły cholesterol". Lipoproteiny te po wniknięciu do ściany naczynia pozostają w nim prowadząc do powstania blaszki miażdżycowej i zwężenia naczynia.
 •   Co oznacza pojęcie lipidogram ?
  • Lipidogram – jest to wynik badania laboratoryjnego umożliwiającego ocenę we krwi stężeń substancji tłuszczowych zwanych inaczej lipidami.
   W skład lipidogramu wchodzą:
  1. stężenie cholesterolu całkowitego
  2. stężenie cholesterolu LDL
  3. stężenie cholesterolu HDL
  4. stężenie triglicerydów
  • Triglicerydy są tłuszczami (lipidami), które również mogą zwiększać ryzyko rozwoju chorób układu krążenia. Należy także pamiętać, że bardzo wysokie stężenie triglicerydów może być przyczyną ostrego zapalenia trzustki.
 •   Jak należy przygotować się do pobrania krwi w celu oznaczenia lipidogramu ?
  • Aby wyniki oznaczeń lipidogramu były wiarygodne, krew należy pobrać na czczo, to znaczy co najmniej 12 godzin od ostatniego posiłku.
  • Należy pamiętać o zażyciu leków w porze wyznaczonej przez lekarza.
  • Zwykle krew pobierana jest w porze rannej i rano przed badaniem można napić się wody lub słabej, niesłodzonej herbaty.
 •   Jakie są prawidłowe wartości stężeń lipidów we krwi ?
  • Dla układu krążenia najważniejsze jest stężenie cholesterolu LDL. Należy zauważyć, że normy cholesterolu LDL dla osób z rozpoznaną chorobą układu krążenia i cukrzycą oraz osób bez rozpoznanej choroby układu krążenia i bez cukrzycy różnią się.
   Stężenia lipidów wyraża się w następujących jednostkach:
   - mmol/l - milimolach na litr lub
   - mg/dl - miligram na decylitr
  • Grupa ryzyka
   (oblicz swoje ryzyko)
   Zalecane stężenie cholesterolu
  • Stężenie cholesterolu całkowitego powinno być niższe niż 5,0 mmol/l to znaczy 190 mg/dl.
  • Stężenie triglicerydów powinno być niższe od 1,7 mmol/l to znaczy 150 mg/dl.
  • Stężenie cholesterolu HDL powinno być wyższe od 1,0 mmol/l tj. od 40 mg/dl u mężczyzn oraz wyższe od 1,2 mmol/l tj. od 45 mg/dl u kobiet.
 •   Jak określa się zaburzenia związane z nieprawidłowymi stężeniami lipidów ?
  • Jeśli podwyższony jest poziom cholesterolu całkowitego lub cholesterolu LDL lekarz rozpoznaje hipercholesterolemię.
  • Jeśli podwyższony jest poziom triglicerydów rozpoznajemy hipertriglicerydemię.
  • Jeżeli podwyższone są stężenia zarówno triglicerydów jak i cholesterolu całkowitego lub cholesterolu LDL rozpoznajemy hiperlipidemię mieszaną.
 •   Jak często występują zaburzenia lipidowe ?
  • Częstość występowania zaburzeń lipidowych w naszym kraju jest duża.
  • 61% dorosłych Polaków ma podwyższone stężenie cholesterolu całkowitego a 55% - podwyższone stężenie cholesterolu LDL. Średnia wartość cholesterolu całkowitego i cholesterolu LDL wzrasta z wiekiem.
  • Rzadziej obserwuje się nieprawidłowe stężenia cholesterolu HDL – dotyczy ono 35% mężczyzn i 23% kobiet oraz triglicerydów, które występuje u 28% mężczyzn i 14% kobiet.
 •   Jak należy leczyć zaburzenia lipidowe ?
  • Podstawowym warunkiem skutecznego leczenia zaburzeń lipidowych jest zmiana stylu życia, uwzględniająca przede wszystkim:
   - zwiększenie aktywności fizycznej
   - ograniczenie spożycia tłuszczów zwierzęcych
   - redukcję masy ciała.
  • Przyjmowanie leków należy rozpocząć jeżeli:
  1. zmiana stylu życia nie przynosi oczekiwanych efektów
  2. jesteś obciążony wieloma czynnikami ryzyka
  3. jeżeli rozpoznano u ciebie chorobę układu krążenia taką jak choroba niedokrwienna serca, udar mózgu czy choroba niedokrwienna kończyn dolnych.
  • Podstawowymi lekami stosowanymi w zaburzeniach lipidowych są:
  1. statyny - obniżają cholesterol całkowity i cholesterol LDL a w mniejszym stopniu poziom triglicerydów, są lekiem podstawowym w leczeniu zaburzeń lipidowych
  2. fibraty - obniżają stężenie triglicerydów oraz podnoszą stężenie cholesterolu HDL, a w mniejszym stopniu obniżają stężenie cholesterolu całkowitego i LDL.
 •   Dlaczego należy obniżać stężenie cholesterolu LDL ?
  • Redukcja stężenia cholesterolu LDL zmniejsza ryzyko chorób sercowo-naczyniowych.
  • Każde obniżenie stężenia LDL-C o 1,0 mmol/l wiąże się ze zmniejszeniem umieralności z powodu ChSN i częstości występowania ostrych zespołów wieńcowych o 20-25%.
 •   Czy pacjenci po zawale serca bez podwyższonego stężenia cholesterolu powinni stosować statyny ?
  • Pacjenci po zawale serca powinni otrzymywać statyny bez względu na początkowe stężenie cholesterolu.
 •   Jak często kontrolować lipidogram w trakcie leczenia farmakologicznego ?
  • Oznaczenie lipidogramu należy wykonać:
  1. przed włączeniem farmakoterapii
  2. po 8 (± 4) tygodniach stosowania leczenia
  3. kontrolne badania należy wykonywać w takich samych odstępach czasu, to znaczy co 8 (± 4) tygodni po zmianie leczenia aż do osiągnięcia docelowych stężeń lipidów
  4. następne kontrole powinny odbywać się co 12 miesięcy
 •   Jakie są przeciwwskazania do stosowania statyn ?
  • Przeciwwskazaniem do włączenia statyn są:
  1. ciąża
  2. okres karmienia piersią
  3. czynna choroba wątroby (ostre wirusowe zapalenie wątroby, alkoholowa choroba wątroby, niewyrównana marskość wątroby, ostra niewydolność wątroby)
 •   Jakie mogą być efekty uboczne stosowania statyn ?
  • Efekty uboczne leczenia statynami występują stosunkowo rzadko i należą do nich:
  1. zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych takich jak transaminaza alaninowa (ALT), które występuje u 0,5-2% leczonych
  2. miopatia objawiająca się osłabieniem mięśni i wzrostem kinazy kreatynowej we krwi u około 0,5% leczonych
  3. rabdomioliza czyli rozpad mięśni objawiający się bólem u 0,04-0,2% leczonych statynami
  • Nie ma potrzeby rutynowo kontrolować stężenia aminotransferaz i kinazy kreatynowej w trakcie leczenia statynami. Jeśli jednak u osoby leczonej wystąpią niepokojące objawy, takie jak osłabienie, zmęczenie, bóle w górnej części brzucha, ciemny mocz, żółtaczka, bóle mięśni należy pilnie skontaktować się z lekarzem i wykonać zalecone przez niego badania.
 •   Kto powinien wykonać badania przesiewowe w kierunku dyslipidemii (lipidogram) ?
  • Wykonanie lipidogramu zaleca się:
  1. u mężczyzn ≥ 40 roku życia i u kobiet ≥ 50 roku życia lub po menopauzie razem z oceną innych czynników ryzyka
  2. u osób z rozpoznaną chorobą sercowo-naczyniową
  3. u osób z cukrzycą
  4. u osób z nadciśnieniem tętniczym
  5. u osób otyłych
  6. u osób palących papierosy
  7. u osób z przewlekłą chorobą nerek
  8. u osób z przewlekłą chorobą zapalną
  9. u osób z dodatnim wywiadem rodzinnym w kierunku przedwczesnego występowania chorób sercowo-naczyniowych i/lub dyslipidemii
  10. u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym - w ciągu pierwszych 24 godzin od początku objawów