Cele PFP

 • Najważniejsze kierunki działania Polskiego Forum Profilaktyki:


  1. wymiana informacji oraz ujednolicenie wytycznych profilaktyki w Polsce,
  2. dostosowanie zasad profilaktyki europejskiej do warunków i specyfiki naszego kraju,
  3. opracowanie wspólnego systemu promocji i informacji o epidemiologii i zasadach prewencji chorób układu krążenia,
  4. koordynacja działań w zakresie prewencji i edukacji w skali kraju,
  5. przygotowanie i wprowadzenie programu nauczania w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach i innych ponadpodstawowych o epidemiologii i prewencji chorób układu krążenia.