Forum Profilaktyki

  • numer17

  W numerze Wytyczne Rady Redakcyjnej PFP dotyczące badań przesiewowych w profilaktyce chorób układu krążenia. W numerze oprócz obszernego omówienia badań przesiewowych znajduje się sprawozdanie z jubileuszowego spotkania polskiego forum profilaktyki chorób układu krążenia.

  Pobierz PDF »

  • numer16

  W numerze Wytyczne Rady Redakcyjnej PFP dotyczące farmakoterapii prewencyjnej. W numerze szerokie omówienie grup leków wymienionych w wytycznych bierzącego wydania.

  Pobierz PDF »

  • numer15

  W numerze Wytyczne Rady Redakcyjnej PFP dotyczące profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych u dzieci i młodzieży. W numerze między innymi: podłoże genetyczne choroby niedokrwiennej serca, przewlekła choroba nerek jako czynnik ryzyka, niedostateczna aktywność fizyczna jako czynnik, przewlekłe zapalne choroby reumatyczne jako czynnik ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego u dzieci, oraz wiele innch tematów.

  Pobierz PDF »

  • numer14

  W numerze Wytyczne Rady Redakcyjnej PFP dotyczące zespołu metabolicznego. W numerze między innymi: Od zespołu metabolicznego do miażdżycy i jej powikłań, Zespół metaboliczny a ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2, Elementy diagnostyki kardiologicznej w zespole metabolicznym, Zespół metaboliczny u dzieci i młodzieży, Zespół metaboliczny u chorych z udarem mózgu oraz wiele innch tematów.

  Pobierz PDF »

  • numer13

  W numerze Wytyczne Rady Redakcyjnej PFP dotyczące psychospołecznych czynników ryzyka. W numerze między innymi: Rozpowszechnienie psychospołecznych czynników ryzyka w Polsce, Patomechanizmy zależności między czynnikami psychospołecznymi a chorobami sercowo-naczyniowymi, Depresja a choroba niedokrwienna serca, oraz wiele innch tematów.

  Pobierz PDF »

  • numer12

  W numerze Konsensus Rady Redakcyjnej PFP dotyczący aktywności fizycznej. W numerze między innymi: Aktywność fizyczna u osób z chorobami sercowo-naczyniowymi, Metody oceny aktywności fizycznej i wydolności fizycznej, Aktywność fizyczna - znaczenie w prewencji i leczeniu cukrzycy, Zasady rehabilitacji pacjentów z niewydolnością serca, Podstawowe zasady rehabilitacji po udarze mózgu, Telerehabilitacja.

  Pobierz PDF »

  • numer11

  W numerze Konsensus Rady Redakcyjnej PFP dotyczący dyslipidemi. W numerze między innymi: Dyslipidemia jako ważny czynnik ryzyka chorób sercowo naczyniowych, Epidemiologia zaburzeń lipidowych w Polsce, Genetyczne uwarunkowania zaburzeń lipidowych, Niefarmakologiczne leczenie dyslipidemii, Nowe leki w terapii hipolipemizującej, Bezpieczeństwo stosowania statyn i fibratów - uwagi praktyczne.

  Pobierz PDF »

  • numer10

  W numerze Konsensus Rady Redakcyjnej PFP dotyczący zasad prawidłowego żywienia. W numerze między innymi: Jak ocenić zapotrzebowanie energetyczne organizmu i utrzymać zrównoważony bilans energetyczny, masło czy margaryna, czyli czym smarować, zasady odżywiania u ciężarnych, dieta w nadciśnieniu tętniczym, żywność zmodyfikowana genetycznie, zdrowotne właściwości herbaty.

  Pobierz PDF »

  • numer9

  W numerze Konsensus Rady Redakcyjnej PFP Chorób Układu Krążenia dotyczący palenia tytoniu. W numerze między innymi: wyniki danych epidemiologicznych dotyczące nikotynizmu w Polsce, problematyka zniekształconego myślenia w uzależnieniu od tytoniu, palenie papierosów w ujęciu profilaktyki i leczenia w praktyce lekarza rodzinnego, rola psychoterapii w leczeniu zespołu uzależnienia od tytoniu.

  Pobierz PDF »

  • numer8

  W numerze Konsensus Rady Redakcyjnej PFP Chorób Układu Krążenia dotyczący dotyczący nadwagi i otyłości. W numerze między innymi: wpływ otyłości na układ krążenia, kontrowersje wokół leczenia dietetycznego, otyłość i zespół metaboliczny u dzieci i młodzieży, otyłość a cukrzyca, zespół bezdechu sennego a choroby układu krążenia, diety odchudzające - rodzaje i bezpieczeństwo, chirurgiczne leczenie otyłości.

  Pobierz PDF »

  • numer7

  W numerze Konsensus Rady Redakcyjnej PFP Chorób Układu Krążenia dotyczący nowych czynników i markerów ryzyka sercowo-naczyniowego. Tym razem zajmujemy się czynnikami ryzyka nad którymi dotychczas prowadzono badania. Nowe biologiczne czynniki ryzyka, częstość rytmu serca, ocena funkcji śródbłonka, wskaźnik uwapnienia tętnic wieńcowych to tylko niektóre z nich.

  Pobierz PDF »

  • numer6

  W numerze Konsensus Rady Redakcyjnej PFP Chorób Układu Krążenia dotyczący cukrzycy. Tym razem poruszamy tematy takie jak: rozpoznawanie cukrzycy i stanów przedcukrzycowych, ocena ryzyka wystąpienia choroby układu krążenia w cukrzycy, ogólnoustrojowe powikłania cukrzycy, cukrzyca jako czynnik ryzyka sercowo-naczyniowego, oraz wiele innych ciekawych tematów związanych z chorobą cukrzycową.

  Pobierz PDF »

  • numer5

  W numerze Konsensus Rady Redakcyjnej Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia dotyczący nadciśnienia tętniczego. Obszernie omawiamy problem nadciśnienia tętniczego który istnieje w wielu płaszczyznach medycyny, między innymi: rola nadciśnienia tętniczego w patogenezie miażdżycy, nadciśnienie tętnicze w neurologii, nadciśnienie tętnicze u kobiet w ciąży...

  Pobierz PDF »

  • numer4

  W numerze szerokie omówienie zagadnień związanych z chorobami układu krążenia u kobiet.

  Pobierz PDF »

  • numer3

  W trzecim numerze biuletynu przedstawiamy państwu problematykę dotyczącą oceny ryzyka sercowo - naczyniowego, w obszernym artykule przeczytają państwo między innymi jakie jest jego znaczenie w prewencji chorób układu krążenia, oraz w jaki sposób należy to ryzyko oceniać. Omówienie systemu SCORE, podział czynników ryzyka dotyczących prewencji chorób układu krążenia, oraz liczne komentarze specjalistów.

  Pobierz PDF »

  • numer2

  W drugim numerze poruszamy problematykę wpływu spożywania alkoholu na choroby układu sercowo - naczyniowego. W numerze publikujemy pierwsze wytyczne PFP. W dalszej części między innymi możemy przeczytać jakie zdanie o alkoholu mają specjaliści, oraz kiedy z czystym sumieniem można usiąść za kierownicą.

  Pobierz PDF »

  • numer1

  W pierwszym numerze biuletynu przedstawiamy Państwu między innymi: najważniejsze założenia programu pierwotnej i wtórnej prewencji chorób układu krążenia oraz propozycję reaktywowania ustawy antynikotynowej. Na jego łamach znajdują się wywiady z prezesami Towarzystw Naukowych wchodzących w skłąd PFP, którzy objaśniają między innymi - dlaczego powstało PFP?

  Pobierz PDF »